Inleiding

Astma-COPD zorg in de huisartspraktijk (2021) is een volledig herziene versie van het boek ‘Protocollaire Astma COPD zorg’, 2015. De herziene NHG-Standaarden Astma voor Volwassenen (juni 2020) en COPD (april 2021) zijn in deze versie verwerkt. In de herziene NHG-Standaarden zijn met name de diagnostiek van astma en het medicamenteuze stappenplan van astma en COPD vernieuwd. Ook zijn de ontwikkelingen rondom shared decision making, persoonsgerichte zorg en het individueel zorgplan opgenomen. 

Doelgroep

Dit boek richt zich met name op de praktijkverpleegkundige en praktijkondersteuner (in opleiding) werkzaam in de huisartspraktijk. Het is een goed naslagwerk voor huisartsen (in opleiding) en doktersassistenten. Omdat de huisarts de zorg voor astma en COPD samen uitvoert met de praktijkverpleegkundige of praktijkondersteuner kan dit boek de huisarts helpen om de zorg te coördineren. Ook helpt het de huisarts een efficiënte gesprekspartner te zijn voor de praktijkverpleegkundige en praktijkondersteuner bij de dagelijkse of wekelijkse besprekingen over deze zorg. Immers, de NHG-Standaarden beschrijven de inhoud van de zorg en de wetenschappelijke onderbouwing, maar dit boek ondersteunt de dagelijkse uitvoering van deze zorg. Ook apothekers en apothekersassistenten kunnen hun voordeel doen met dit boek, omdat zij een belangrijk aandeel hebben in het instrueren van patiënten wat betreft inhalatiemedicatie en het adviseren van voorschrijvers over de keuze voor een device of medicatie. 

Wij gebruiken in deze versie de aanspreek vorm ‘je’. Hiermee bedoelen we doorgaans de praktijkverpleegkundige en praktijkondersteuner, maar in sommige onderdelen ook de huisarts (in opleiding). Zo wordt in het hoofdstuk over het beleid bij ernstige longaanvallen vooral de huisarts aangesproken.
Wij wensen jullie veel leesplezier!

Mei, 2021
Lidewij Broekhuizen
Marjan Veltman
Maret Zonneveld
 

Nieuwsgierig geworden naar de rest van de inhoud?

Bestel het boek vandaag nog, maak een account aan en log in.

Bestel het boek Inloggen

Inhoudsopgave