External video URL

Astma en COPD in de huisartsenpraktijk

Editie november 2021

Astma en COPD in de huisartsenpraktijk (2021) ondersteunt zowel de huisarts als de praktijkondersteuner bij het volledige spectrum van de zorg voor patiënten met astma en COPD, van de diagnostische tot aan de palliatieve fase.
Het geeft praktische handvatten om de nieuwste inzichten uit de NHG-Standaarden Astma bij volwassenen en COPD in de praktijk toe te passen. Er is aandacht voor persoonsgerichte zorg en de organisatie van de astma- en COPD-zorg, zowel binnen de praktijk als in het multidisciplinaire en transmurale speelveld. Informatie over enkele bijzondere situaties, zoals longproblemen op reis, uitgebreide achtergrondinformatie over spirometrie en medicatie, handige illustraties en de praktische bijlagen completeren het boek en bijbehorende website.  Dit maakt het tot een onmisbaar naslagwerk in de huisartsenpraktijk. Het boek en bijhorende website is een volledig herziene editie van het boek Protocollaire astma en COPD-zorg (2015).

Bestel nu Meer informatie

Voor huisarts en praktijkondersteuner (POH)

  • Direct toepasbaar in de huisartsenpraktijk
  • Leden van het NHG, praktijkondersteuners en AIOS ontvangen 30% korting
  • Bestemd voor POH, huisarts en anderen die binnen de huisartsenpraktijk met Astma en COPD te maken hebben
  • De inhoud van het boek is volledig geactualiseerd, gebaseerd op de herziene NHG-Standaarden Astma bij volwassenen (juni 2020) en COPD (april 2021).

Bestel nu!

Praktijkondersteuner huisartsenpraktijk - cvrm